+359 888 974 275

Имаме ли право на обезщетение по "Гражданска отговорност" при съпричиняване в случай на ПТП?

Най-често съпричиняването на вредите от страна на пострадалото лице се изразява в непоставяне на предпазен колан или каска, неправилно пресичане на платното за движение или пресичане на необозначено за целта място. 

В тези случаи пострадалото лице отново има право да получи застрахователно обезщетение. 

Особеното тук е, че размерът на обезщетението следва да бъде намален съразмерно с приноса на пострадалото лице за настъпване на вредите т.е. вместо застрахователното обезщетение да бъде изплатено на 100 %, то ще бъде намалено с процента на признатото съпричиняване.

BARS | Assistance Денонощна пътна помощ в страната и чужбина 24/7
Сподели новината:


Кога е налице "тотална щета"? Тол системата бе одобрена от правителството
АВТОСЕРВИЗ

Авторемонти Гуми
ТИР СЕРВИЗ

Услуги
СПОДЕЛИ

2018, БДИН Ауто ЕООД